Mô tả

Dòng 600 mm

Model:

Nhiệt độ:

Kích thước:

Thể tích:

Điện áp:

C/s làm mát:

Công suất điện:

B2D/C4/600-SM

+1 to +6

1200x(600+20)x840

237 lít

230v / 1 / 50Hz

385 W

551 – 609 W

B2D/C5/600-SM

+1 to +6

1500x(600+20)x840

335 lít

230v / 1 / 50Hz

445 W

570 – 630 W

Model:

Nhiệt độ:

Kích thước:

Thể tích:

Điện áp:

C/s làm mát:

Công suất điện:

B2D/C6/600-SM

+1 to +6

1800x(600+20)x840

437 lít

230v / 1 / 50Hz

1014 W

570 – 630 W

B3D/C7/600-SM

+1 to +6

2100x(600+20)x840

542 lít

230v / 1 / 50Hz

554 W

665 – 735 W

Model:

Nhiệt độ:

Kích thước:

Thể tích:

Điện áp:

C/s làm mát:

Công suất điện:

B4D/C8/600-SM

+1 to +6

2400x(600+20)x840mm

640 lít

230v / 1 / 50Hz

1113 W

570 – 630 W

Dòng 700 mm

Model:

Nhiệt độ:

Kích thước:

Thể tích:

Điện áp:

C/s làm mát:

Công suất điện:

Trọng lượng:

B2D/C4/7-SM

+1 to +6

1200x(760+20)x840

237 lít

230v / 1 / 50Hz

712 W

551 – 609 W

97 kg

B2D/C5/7-SM

+1 to +6

1500x(760+20)x840

337 lít

230v / 1 / 50Hz

522 W

570 – 630 W

107kg

Model:

Nhiệt độ:

Kích thước:

Thể tích:

Điện áp:

C/s làm mát:

Công suất điện:

Trọng lượng:

B2D/C6/7-SM

+1 to +6

1800x(760+20)x840

437 lít

230v / 1 / 50Hz

522 W

570 – 630 W

117 kg

B3D/C7/7-SM

+1 to +6

2100x(760+20)x840

545 lít

230v / 1 / 50Hz

646 W

665 – 735 W

143 kg

Model:

Nhiệt độ:

Kích thước:

Thể tích:

Điện áp:

C/s làm mát:

Công suất điện:

Trọng lượng:

B4D/C8/7-SM

+1 to +6

2400x(760+20)x840

648 lít

230v / 1 / 50Hz

792 W

713 – 787 W

158 kg

1 đánh giá cho Bàn mát cánh kính Berjaya

    Linh Đan

    san pham tot

Thêm đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Ngay